Generelle Betingelser

PharmacyClub overholder følgende direktiver:

Direktiv 95/46/EF er referenceteksten, på europæisk plan, der omhandler beskyttelse af personoplysninger. I hvilket der er opstillet et regelsæt, der søger at finde en balance mellem et højt beskyttelsesniveau for den enkeltes privatliv og fri udveksling af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU). For at gøre dette, fastsætter direktivet klare grænser for indsamlingen og anvendelsen af personoplysninger, og kræver, at de enkelte medlemsstater opretter et uafhængigt nationalt organ, som har til ansvar at beskytte sådanne oplysninger.

Direktiv 2000/31/EF fra Europa-Parlamentet og Europarådet dateret 8. Juni 2000 omhandlende visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, i særdeleshed elektronisk handel, i det indre marked (“Direktiv omhandlende Elektronisk Handel”).

 

Hjemmesideejerens registreringsdetaljer

Virksomhedsnavn: Apoteko Pharma S.L. CIF: ESB19549179 Hovedsæde:  Poligono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. Postnummer 18220 Albolote, Granada (Spanien). Tlf: 858.952.394 E-mail: info@pharmacyclub.net. Derudover er domænet www.pharmacyclub.net ligeledes forbundet til denne registrering.

Adgang til hjemmesiden samt dens indhold er gratis. Bemærk, at det er nødvendigt for brugeren at tilmelde sig hjemmesiden, for at kunne se bestemte oplysninger på hjemmesiden. Brugen af webportalen tildeles brugeren, og forudsætter accept af disse bestemmelser. Vi henviser, og rådgiver dig omkring, at indholdet af denne Skrivelse til enhver tid kan ændres. Derfor anbefaler vi, at du gennemlæser den før hver session.

Intellektuel og Industriel ejendomsret: de intellektuelle rettigheder følger hjemmesiden http://www.pharmacyclub.net, dens kildekode, design, navigationsstruktur, databaser, tekst, billeder, grafik, fotografi, ikoner, teknologi, software, links og audiovisuelle eller lydindhold, herefter beskrevet som INDHOLDET, tilhører Apoteko Pharma S.L., som har eneret til udnyttelse af dette og navnlig retten til reproduktion, distribution, offentlig kommunikation og transformation. Således er brugeren ikke givet nogen rettigheder eller licenser til det ovenfor beskrevne, bortset for dem, der er nødvendige for at kunne bruge hjemmesiden. Alle varemærker, virksomhedsnavne eller logoer tilhører Apoteko Pharma S.L., med den forståelse, at adgang til hjemmesiden ikke giver brugeren rettigheder til nævnte varemærker, virksomhedsnavne og/eller logoer.

Apoteko Pharma S.L. er indehaver af den industrielle ejendomsret af sine produkter og tjenester, og specielt dem der vedrører det registrerede varemærke. Med hensyn til omtale af tredjepartsprodukter eller tjenester, så anerkender Apoteko Pharma S.L. indehavernes tilsvarende immaterielle rettigheder, hvilket dog ikke indebærer nogen rettigheder eller ansvar for Apoteko Pharma S.L., ved deres blotte omtale på hjemmesiden, ej heller deres påtegning, sponsorat eller anbefaling fra Apoteko Pharma S.L., medmindre dette er udtrykkeligt anført.

 

Betingelser for brug af portalen

Brugeren skal ikke bruge denne hjemmeside, eller de tjenester der tilbydes heri, til at udføre aktiviteter i strid med loven, moralen, den offentlige orden, eller overbelaste, beskadige eller deaktivere netværket, servere og andet computerhardware eller produkter og software-applikationer ejet af Apoteko Pharma S.L., eller tredjeparter. Du kan ej heller udføre reklameaktiviteter eller kommerciel udnyttelse eller sende meddelelser ved brug af falsk identitet eller skjule meddelelsens oprindelse. Brugeren skal anvende denne portal i overensstemmelse med loven og denne Skrivelse.

Apoteko Pharma S.L. fungerer som en eksklusiv af informationssamfundet, og kan ikke holdes ansvarlig for det indhold, som brugeren kunne sende på trods af de nuværende forhold. I disse tilfælde er brugeren ansvarlig. Brugeren er til ethvert tidspunkt forpligtet til at overholde restriktionerne for brugen af hjemmesiden, som bestemt af Apoteko Pharma S.L.

 

Indhold

Brugeren skal anvende denne portal i overensstemmelse med Loven, denne Skrivelse, og enhver regel der findes anvendelig. Apoteko Pharma S.L., garanterer ikke for lovligheden, pålideligheden og anvendeligheden frembragt af brugere via webportalen www.pharmacyclub.net. Brugeren må ikke gengive, kopiere, distribuere, offentligt kommunikere, transformere eller på anden måde ændre indholdet, bortset fra de tilfælde hvor det er tilladt ved lov eller med udtrykkelig tilladelse fra Apoteko Pharma S.L., eller fra hvem der end ejer rettighederne til udnyttelse.

Visning, udskrivning og delvist downloadning af hjemmesidens indhold er ene og alene tilladt på følgende betingelser:

a) At dette er foreneligt med hjemmesidens formål.

b) At den pågældende information udelukkende er til personlig og privat brug.

c) At intet af hjemmesidens indhold på nogen måde bliver ændret.

d) At intet skema, ikon eller billede tilgængeligt på hjemmesiden kan bruges, kopieres eller distribueres særskilt fra medfølgende tekst og billeder.

 

Navigation og Sikkerhed

Apoteko Pharma S.L. garanterer ikke for en uafbrudt eller fejlfri adgang til hjemmesiden eller dens indhold, de garanterer ej heller for opdateringer. Apoteko Pharma S.L. vil udføre, medmindre der er grunde hertil, og så snart de er klar over disse fejl, afbrydelser eller manglende opdatering af disse indhold, alt nødvendigt arbejde for at rette op på disse fejl samt opdatere indholdet.

Adgang til hjemmesiden, samt uautoriseret anvendelse af oplysninger på hjemmesiden, er alene brugerens ansvar. Apoteko Pharma S.L. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller overlast, der kunne opnås i forbindelse med en sådan adgang eller brug.

De er ej heller ansvarlige for eventuelle sikkerhedsfejl, som kan opstå, ej heller for skader, der kan være forårsaget til brugerens computersystem (hardware og software) eller gemte filer eller dokumenter som følge af:

a) eksistensen af en virus på brugerens computer, der bruges til tilslutning af hjemmesidens tjenester og indhold.

b) Funktionsfejl i browseren

c) Brug af browserversioner, som ikke er opdaterede. Der garanteres ikke for fravær af virus eller andre elementer, der kan forårsage ændringer i brugerens computersystem, dokumenter eller filer.

 

Links

Alle tredjepartslinks til hjemmesiden skal linke til hovedsiden. Hvor dybe links, framing og enhver anden brug af indholdet på hjemmesiden af tredjeparter, som ikke er godkendt, er udtrykkeligt forbudt.

 

Ansvarsfraskrivelse

Indehold på hjemmesiden som relaterer sig til Apoteko Pharma S.L.’s forretningsaktiviteter, er af generel karakter, og anses ikke som værende et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for brugeren, der skal kontakte virksomheden for at kontrollere dette indhold. Apoteko Pharma S.L. påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af en brugers eller tredjeparts handlinger eller på baggrund af oplysninger indhentet på webportalen www.pharmacyclub.net. Apoteko Pharma S.L. er ikke ansvarlig for skader på brugeren, som er forårsaget af fejl eller afbrydelser af telenet, der fører til suspension, annullering eller afbrydelse af tjenesten af ​​portalen under brug.

 

Bekendtgørelse om ulovlige aktiviteter

Når brugeren af ​​hjemmesiden, eller enhver anden hjemmeside, bliver klar over, at de linkede sider henviser til sider, hvis indhold eller tjenester er ulovlige, skadelige, nedværdigende, voldelige, eller i strid med moralske normer, kan de kontakte Apoteko Pharma S.L. og angive følgende oplysninger: Informantens personlige oplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse). Samt en beskrivelse af de faktiske omstændigheder, der afslører den linkede hjemmesides ulovlige eller utilstrækkelig karakter, og erklæring om at oplysningerne i anmodningen er sande og korrekte.

Modtagelsen af ​​kommunikationen under denne paragraf af Apoteko Pharma S.L. betyder ikke, i overensstemmelse med LSSI, at de har et faktisk kendskab til de aktiviteter og/eller indhold, som er angivet af informanten.

 

Lager, Priser og Produkternes Karakteristik

Kunden er forpligtet til at forhøre sig om produkternes pris, egenskaber og status, som de ønsker at købe, før kunden færdiggør købet.

Prisen på de enkelte produkter er bestemt i forhold til den individuelle måleenhed, som angivet i navnet på selve produktet, eller i dets fravær, i dets beskrivelse.

 

Kommerciel Garanti

De offentliggjorte oplysninger på denne portal er korrekte. Men grundet den store mængde af produkter til salg, er det muligt, at der kan forekomme fejl i priser, lager, karakteristika eller fotografering. Apoteko Pharma S.L. arbejder hårdt for, at dette ikke sker. Dette er årsagen til, at en bekræftelse af ​​materiel og prisfastsættelse er underlagt endelig bekræftelse fra Apoteko Pharma S.L. Dette vil ske ved, at en salgschef sender en e-mail, der bekræfter din ordre i forhold til lager og priser. Uden denne bekræftelse vil ingen ordre blive kategoriseret som værende en godkendt ordre.

I de ovenfor beskrevne tilfælde vil tilbagebetalinger af de opkrævede beløb kun komme fra Apoteko Pharma S.L.

Brugeren eller kunden accepterer ovenstående vilkår og betingelser.

 

Lovgivning

Parterne, Apoteko Pharma S.L. og brugeren, er underlagt Spansk lovgivning, på grundlag af Paragraf 29 i loven 34/2002 og i overensstemmelse med Paragraf 90.2 i Det Kongelige Lovdekret 1/2007.