Privacybeleid

Gegegevensbeschermingsbeleid

 

Apoteko Pharma S.L.  doet er alles aan om te voldoen aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, waarvoor we dit gegevensbeschermingsbeleid hebben ontwikkeld.

Bij Apoteko Pharma S.L. zetten we ons in voor de naleving van de principes van actieve verantwoordelijkheid, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) te bevorderen door middel van een proces van continue verbetering, gericht op:

 • Het behandelen van persoonlijke gegevens in relaties met belanghebbenden op een rechtmatige en transparante manier.
 • Persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in elke behandeling zijn voorzien. Ze mogen in geen geval voor andere of onverenigbare doeleinden worden gebruikt.
 • Analyse van de rechtsgrondslagen voor de verwerking en het verkrijgen van de toestemming van de belanghebbende partijen, telkens wanneer dit voor de verwerking nodig is.
 • Verwerking van de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig is voor het beoogde doel.
 • Persoonlijke gegevens actueel en nauwkeurig houden, en indien onnauwkeurigheden in de gegevens worden waargenomen deze bij te werken of te verwijderen.
 • Het bewaren van persoonlijke gegevens voor de minimale tijd die nodig is voor verwerking en in overeenstemming met de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.
 • Te allen tijde zorg dragen voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonlijke gegevens die we verwerken.

 

Dit engagement vertaalt zich in het volgende:

 

 • Zorgen voor de nodige middelen en de nodige doelstellingen stellen voor de juiste implementatie en continue verbetering van informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens die wij verwerken.
 • Het aanmoedigen en implementeren van de gepaste maatregelen om de training en bewustwording van alle personeelsleden in informatiebeveiliging en gegevensbescherming uit te voeren.
 • Het voorbereiden en onderhouden van de activiteitenrecords van alle uitgevoerde bewerkingen.
 • Het vaststellen van procedures om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen en als ze zich voordoen, deze te beheren en belanghebbenden hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

 

 

Informatie over de gegevens die we verwerken

In overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid zullen we je op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren over de verwerking van persoonsgegevens bij Apoteko Pharma S.L.  De persoonlijke gegevens zijn voor ons beschikbaar omdat de belanghebbende partijen ons deze hebben verstrekt op elke manier die zij geschikt achten (via deze website, e-mail, telefoon of andere elektronische of handmatige middelen).

 

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:

PharmacyClub is een geregistreerd handelsmerk van Apoteko Pharma S.L.  met een hoofdkantoor op Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. C.P. 18220 Albolote, Granada (España) en met CIF: ESB19549179. 

De contactgegevens van het bedrijf zijn als volgt:

 • Apoteko Pharma S.L. 
 • CIF: ESB19549179
 • Adres: Polígono Industrial Juncaril. Calle Albuñol - Parcela 247 - Nave 6. P. 18220 Albolote, Granada (España)
 • Telefoonnummer: 858.952.394
 • E-mailadres: [email protected]

 

Herkomst van de gegevens en hun doel

Je verstrekt ons de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het beheer van de dienst. Soorten gegevens waarmee we te maken hebben zijn:

 • Identificatie-informatie: achternaam, voornaam, telefoonnummer
 • Post- en/of elektronische adressen: adres en e-mailadres
 • Commerciële informatie: je ontvangt alleen commerciële aanbiedingen met betrekking tot uw bestelling als wij je toestemming hebben.
 • Economische gegevens: creditcardnummer, bankrekeningnummer

 

Apoteko Pharma S.L.  verwerkt gebruikersgegevens met het volgende doel:

 • Het bieden van de door de gebruiker gevraagde service en beheer van de facturering en betalingen
 • Elektronische communicatie met betrekking tot het verlenen van de dienst, zodat de gebruiker een hogere servicekwaliteit kan verkrijgen, zoals wachtwoordwijzigingen, tracking en incidenten van de bestelling
 • De gegevens worden bewaard terwijl de contractuele relatie wordt onderhouden en gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Geautomatiseerde beslissingen, profielen en toegepaste logica. Ontwikkeling van profielen zoals het nemen van individuele beslissingen op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking gericht op het evalueren van persoonlijke aspecten of het analyseren of voorspellen van voorkeuren en interesses.

 

Legitimatie van de gegevenverwerking

Toestemming van de belanghebbende partij zoals voorzien in de privaatrechtelijke beveiligingswet. Ingeval de gevraagde informatie niet wordt verstrekt kunnen we de dienst niet leveren.

 

Ontvangers van opdrachten of overdrachten:

De gegevens van de gebruiker worden niet overgedragen aan derden, behalve onder wettelijke verplichting.

 

Rechten van de gebruiker:

 • Gebruikers kunnen hun recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en verzet tegen de verwerking, evenals het recht op portabiliteit van de gegevens via e-mail uitoefenen via  [email protected]
 • Het recht om de verleende toestemming in te trekken.
 • Het recht om een claim in te dienen bij de controleautoriteit.